Αγαπητοί Συνάδελφοι,

 

Προσεγγίστε τα τοπικά, κλαδικά Σωματεία σας και γίνετε ενεργά μέλη τους. Δημιουργήστε ένα ευνοϊκότερο μέλλον για το επάγγελμα και τις επιχειρήσεις μας συμμετέχοντας ενεργά στις συνδικαλιστικές σας οργανώσεις.

Η Αδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Ψυκτικού είναι πλέον απαραίτητη για τη λειτουργία των επιχειρήσεων σας, βάσει του (Προεδρικού Διατάγματος) Π.Δ. 1/2013 και των σχετικών κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μπορείτε να δείτε επιλέγοντας την κατηγορία  “Νομοθεσία” .

Αφού συγκεντρώσετε τα δικαιολογητικά, μπορείτε να επισκεφθείτε την Περιφερειακή Ενότητα της περιοχής σας για να συμμετάσχετε στις εξετάσεις. Οι ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων ανακοινώνονται από την εκάστοτε Περιφερειακή Ενότητα. 

Για να εκτυπώσετε την απαιτούμενη αίτηση  εγγραφής νέου μέλους στο Σύλλογο,  πατήστε  εδώ  (επισυνάψτε αρχείο), ή ζητήστε σχετική αίτησή του από το Συλλογικό Όρος της περιοχής σας.

Η Ομοσπονδία Ψυκτικών Ελλάδος ( Ο.Ψ.Ε ) είναι μέλος του τριτοβάθμιου Συνδικαλιστικού Οργανισμού « Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπορικών Ελλήνων   » ( Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. ). Παρακαλώ κάντε κλικ  εδώ

Στο site αυτό θα βρείτε πολλές χρήσιμες πληροφορίες, κανονισμούς, έντυπα Δημοσίων Υπηρεσιών και άλλα σχετικά με την επαγγελματική μας δραστηριότητα.

      ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ μας: Η εκδίδει το περιοδικό Ο ΨΥΚΤΙΚΟΣ Παρακαλώ πατήστε εδώ (επισυνάπτεται αρχείο) για να δείτε τους τρόπους πληρωμής της συνδρομής του περιοδικού μας . 

      Η προστασία της στιβάδας του όζοντος, καθώς και η κλιματική αλλαγή είναι παγκόσμιο περιβαλλοντικό πρόβλημα. Για το λόγο αυτό η Ο.Ψ.Ε. συνεργάζεται με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΚΑ) για θέματα διαχείρισης φθοριούχων αερίων και ενημερώνεται για τις σχετικές Νομοθεσίες και τους ισχύοντες Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς. Για να μεταφερθείτε στη σελίδα του Υπουργείου και να ενημερωθείτε για την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τις φθοριώδεις αερίες μπορείτε να πατήσετε  εδώ .