• Το Σωματείο Αδειούχων Επαγγελματιών Ψυκτικών Χανίων (Σ.Α.Ε.ΨΥ.Χ.) και η Ομοσπονδία Ψυκτικών Ελλάδος (Ο.Ψ.Ε.), σε συνεργασία με την Γενική Ψυκτική Α.Τ.Ε.Κ.Ε. πραγματοποιήθηκε στις Τετάρτη 16 Μαΐου 2018 σεμινάριο. Περισσότερα < 1/6/2018