Καποδιστρίου 24, 106 82 – Αθήνα 
ΤΗΛ.: 210.5248127
FAX: 210.5248176
E–mail: info@opse.gr