• Η Ομοσπονδία Ψυκτικών Ελλάδος, στο πλαίσιο της έκθεσης Climatherm Energy 2018, σας προσκαλεί στο Ημερίδα  Περισσότερα <

  • Γενική Συνέλευση Ο.Ψ.Ε 2018  Περισσότερα <

  • 909 Πρόσκληση CLIMATHERM ENERGY 2018  Περισσότερα <

  • 907 Ενημέρωση σχετικά με την τροποποιημένη Κ.Υ.Α.  Περισσότερα <

  • Ολοκληρώθηκε η 49η Τακτική Γενική Συνέλευση της ΓΣΕΒΕΕ  Περισσότερα <

  • Ημερίδες ενημέρωσης της Ο.Ψ.Ε.  Περισσότερα <

  • Υπέυθυνη Δήλωση καλής εκτέλεσης εργασιών  Περισσότερα <

  • Υπόδειγμα Συμβόλαιο Έργου Ψυκτικών Περισσότερα < 

  •  Δήλωση Ελέγχου Σταθερών Εγκαταστάσεων Κλιματισμού, Ψύξης ή Αντλίες Θερμότητας που περιέχουν Φθοριούχα Αέρια του Οικολογικού Φορέα σύμφωνα με τους Κανονισμούς (ΕΚ) 517/2014 ΚΑΙ 1516/2007  Περισσότερα <