Ελληνική Νομοθεσία Θεσμικό Πλαίσιο

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ‘ΑΡΙΘΜ. 1

Καθορισμός βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα εκτέλεσης συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης λειτουργίας των ψυκτικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα.

Π.Δ. 1/2013

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ‘ΑΡΙΘΜ. 87/1996

Καθορισμός βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα εκτέλεσης συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης λειτουργίας των ψυκτικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα.

Π.Δ.87-1996

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμός: 128516/392 / Φ.350

Νέα τροποποιημένη ΚΥΑ για εξετάσεις αδειοδότησης και αξιολόγησης για πιστοποίηση, με ΦΕΚ 4260, Τεύχος Β 2017.

ΚΥΑ ΦΕΚ 4260, Τεύχος Β 2017.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμός: 7667/520 / Φ.Γ.9.6.4. (Γ)

ΚΥΑ για εξετάσεις αδειοδότησης και αξιολόγησης για πιστοποίηση, με ΦΕΚ 1447, Τεύχος Β 2013.

ΦΕΚ 1447.14-06-2013

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμός: 139788/434 / Φ.350

Νέα τροποποιημένη οικονομική ΚΥΑ των εξετάσεων, με ΦΕΚ 4767, Τεύχος Β 2017.

Οικονομική ΚΥΑ των εξετάσεων, ΦΕΚ 4767, Τεύχος Β 2017.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμός: 9030/589 / Φ.Γ.9.6.4. (Γ)

Οικονομική ΚΥΑ των εξετάσεων, με ΦΕΚ 1750, Τεύχος Β 17 Ιουλίου 2013.

Οικονομική ΚΥΑ των εξετάσεων, ΦΕΚ 1750, Τεύχος Β 17-06-2013

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Δ6 / Β / 14826

Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της εξοικονόμησης ενέργειας στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα:

Εξοικονόμηση Ενέργειας στο Δημόσιο