Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος:

Πουλιάνος Παναγιώτης

ΑΑντιπρόεδρος:      

Σάλτας Δημήτριος

Β Αντιπρόεδρος:

Τσίχλης Βασίλειος

Γενικός Γραμματέας:

Κοντούσιας Δημήτριος

Αν. Γενικός Γραμματέας:

Τσοντάκης Στέφανος

Ταμία:               

Άρφανης Αριστείδης

Έφορος:

Κουτσογιώργος Ευάγγελος                                                                                                                                             

Μέλος:

Γεωργαντοπούλος Πέτρος                                                                                                                                                                                        

Μέλος:

Σπυριδάκης Ηλίας

 

Εξελεγκτική Επιτροπή:

Πρόεδρος:

Κρέζιας Διονύσιος

Μέλος:

Ψαρουδάκης Ιωάννης

Μέλος: Ψωμάς Δημήτριος

 

Αντιπρόσωποι στο Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε .:

 1. Άρφανης Αριστείδης
 2. Πουλιάνος Παναγιώτης
 3. Τσίχλης Βασίλειος

 

Από το Δ.Σ. έχουν επίσης ορισθεί ως:

Τεχνικοί Σύμβουλοι:

 1. Δαλαβούρας Άγγελος
 2. Κολιόπουλος Δημήτριος

 

Ειδικοί Σύμβουλοι:

 1. Κόκκοτος Δημήτριος
 2. Μπουσμπουρέλης Κωνσταντίνος
 3. Σαβέλος Σάββας

 

Ιστορικό

Η Ομοσπονδία Ψυκτικών Ελλάδος ιδρύθηκε από τέσσερις Πρωτοβάθμιες Συνομοσπονδίες Επαγγελματιών Ψυχραιτών, οι Πρόεδροι των οποίων υπέγραψαν στις 16-09-09 το καταστατικό της, σύμφωνα με το Ν. 1264/1982 για την εκδημοκρατισμό του Συνδικάτου και την κατοχύρωση των εργατικών ελευθεριών των εργαζομένων. (Α ’79).

Τα ιδρυτικά σωματεία – μέλη της Ο.Ψ.Ε. ήταν:

 1. Σύλλογος Επαγγελματιών Ψυκτικών και Κλιματικών Εγκαταστάσεων Ελλάδος (Σ.Ε.Ψ.Κ.Ε.Ε.) με έδρα την ΑΘΗΝΑ και Πρόεδρος του κ. Κωνσταντίνο Μπουσμπουρέλη.
 2. Σύλλογος Επαγγελματιών Αδειούχων Ψυκτικών και Κλιματιστικών Εγκαταστάσεων του Νομού Θεσσαλονίκης με έδρα την ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ και Πρόεδρος του κ. Χρήστο Παπαδημητρίου.
 3. Σύλλογος Επαγγελματιών Ψυκτικών και Κλιματιστικών Εγκαταστάσεων Κρήτης με έδρα το ΗΡΑΚΛΕΙΟ και Πρόεδρος του κ. Ιωάννη Πετρουγάκη.
 4. Σωματείο Ψυκτικών Νομού Μεσσηνίας με έδρα την ΚΑΛΑΜΑΤΑ και Πρόεδρος του κ. Ιωάννη Βετουλάκη.

 

Το καταστατικό της Ο.Ψ.Ε. εγκρίθηκε με την απόφαση 1663/2001 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και καταχωρήθηκε με αυξ. αριθ. 664 ειδ. 5252 στο βιβλίο των Φοιτητών Αθηνών στις 04/04/2001.

Η ιστορία της Ομοσπονδίας ξεκινάει πολύ παλαιότερα, από τους κόλπους του Σ.Ε.Ψ.Κ.Ε.Ε. (εκτός από τις επαγγελματικές και συνδικαλιστικές προσπάθειες που καταβλήθηκαν για τα τρέχοντα θέματα, επιλέχθηκαν στρατηγικά 4 μεγάλοι στόχοι και καταβλήθηκαν μεγάλες προσπάθειες για την υλοποίησή τους.

Οι στόχοι που τέθηκαν ήταν οι εξής: 1ος στόχος η επιμόρφωση των μελών μας, 2ος στόχος η κατοχύρωση του επαγγέλματος του ψυκτικού, 3ος στόχος η δημιουργία συνεταιρισμού ψυκτικών και 4ος στόχος η δημιουργία Ομοσπονδίας.

Ευτυχίσαμε να δούμε όλους τους στόχους μας τον έναν μετά τον άλλον να πραγματοποιούνται, ξεκινώντας από την επιμόρφωση όπου πραγματοποιήθηκε ένα μεγάλο πρόγραμμα σεμιναρίων 3 ετών από το 1987 έως το 1990 και κάλυψε σχεδόν όλη την ύλη της ψύξης. Ακολούθησε η ίδρυση του Συνεταιρισμού Επαγγελματιών Ψυκτικών Ελλάδος (Σ.Ε.Ψ.Ε.) το 1990. Το Προεδρικό Διάταγμα 87/96 για το επάγγελμα του Ψυκτικού στις 25 Απριλίου του 1996. Τέλος με τη βοήθεια μελών του ΣΕΨΚΕΕ, τα οποία αποχώρησαν για να συμβάλλουν στην ίδρυση Σωματείων σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα ίδρυσης της Ομοσπονδίας.

Προσωρινός Πρόεδρος και πρώτος Πρόεδρος μετά τις πρώτες εκλογές της Ο.Ψ.Ε. το Σεπτέμβριο του 2001 υπήρξε ο κ. Παναγιώτης ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ.

Σήμερα η Ο.Ψ.Ε. έχει επισήμως εγγεγραμμένα στο μητρώο της 17 Σωματεία Επαγγελματιών Ψυκτικών τα οποία εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση με τους 29 αντιπροσώπους τους.

Επίσης υπάρχουν και άλλα Σωματεία σε αρκετές πόλεις και περιοχές της Ελλάδος με τα οποία είναι σε επαφή η Ομοσπονδία για την εγγραφή τους σε αυτήν, ούτως ώστε να υπάρχει μία Πανελλήνια εκπροσώπηση όλων των Ψυκτικών από την Ο.Ψ.Ε.

Μέλη της Ομοσπονδίας εγγράφονται τα πρωτοβάθμια Σωματεία των Επαγγελματιών Αδειούχων Ψυκτικών και Κλιματιστικών Εγκαταστάσεων που καλύπτουν αποκλειστικά και μόνο τον κλάδο της ψύξης και του κλιματισμού, αφού βεβαίως πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις που θέτει το καταστατικό.

Η Ο.Ψ.Ε. είναι ο επίσημος δευτεροβάθμιος κλαδικός συνδικαλιστικός φορέας των επαγγελματιών Ψυκτικών της Ελλάδος και συνομιλητής με την Πολιτεία και τις διάφορες Κρατικές Υπηρεσίες για όλα τα θέματα που απασχολούν τον κλάδο.

Επίσης συνεργάζεται με τις άλλες Ομοσπονδίες Επαγγελματιών για γενικότερα επαγγελματικά θέματα που απασχολούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους βιοτέχνες.

Ακόμη διατηρεί επαφή με την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ψυκτικών “AREA”, για την ενημέρωση των Ψυκτικών πάνω σε όλα τα θέματα που απασχολούν τον κλάδο και τις εξελίξεις τους όπως:

Τεχνολογικά θέματα, εκπαιδευτικά θέματα, θέματα κατάρτισης και επιμόρφωσης, θέματα προστασίας του περιβάλλοντος από τα ψυκτικά ρευστά, διάφοροι κανονισμοί, οδηγίες κ.λ.π.

Σκοπός της Ο.Ψ.Ε. όπως ακριβώς αναφέρεται στο καταστατικό της είναι:

Η συνένωση όλων των εργαζομένων του κλάδου, κατόχων άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος, με στενούς δεσμούς συναδελφικότητας και αλληλεγγύης.

Η μελέτη, προστασία και προαγωγή των οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών της.

Η προώθηση μέτρων για τη στήριξη και ενίσχυση του επαγγέλματος.

Η επιδίωξη δημιουργίας ταμείου αλληλοβοηθείας για παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στα μέλη.

Η σύσταση και στήριξη προμηθευτικών και καταναλωτικών συνεταιρισμών με σκοπό την μείωση του κόστους των απαραίτητων μηχανημάτων και εξαρτημάτων για την άσκηση του επαγγέλματος.

Η εξασφάλιση ψυχαγωγίας των μελών της, με την ίδρυση λέσχης, μορφωτικής σχολής και βιβλιοθήκης.

Η προαγωγή του επιστημονικού τομέα της ψύξης και του κλιματισμού, όπως επίσης η προστασία του περιβάλλοντος.

Η εφαρμογή των νόμων της πολιτείας για την προστασία της υγιεινής στον τομέα των τροφίμων, των νοσοκομείων, του καθαρού εργασιακού χώρου και γενικότερα της προστασίας του περιβάλλοντος από το φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Από το Δ.Σ. της Ο.Ψ.Ε.